Ηλεκτρονική Διαχείριση

Εξοπλισμός > Διαμόρφωση Κλίματος > Ηλεκτρονική Διαχείριση

Ο αξιόπιστος και ακριβής έλεγχος των κλιματολογικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο για τη σωστή ανάπτυξη, έλεγχο παθογενειών και μεγάλες αποδόσεις της καλλιέργειας.

Πλέον, σε κάθε σύγχρονη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, ο έλεγχος του κλίματος πραγματοποιείται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν και προστασία του θερμοκηπίου από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα των εσωτερικών και εξωτερικών κλιματολογικών συνθηκών, όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, προσλαμβάνουσα ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου κτλ, το σύστημα ελέγχου επεμβαίνει σε όλα τα συστήματα και τον εξοπλισμό του θερμοκηπίου προκειμένου οι κλιματολογικές συνθήκες της καλλιέργειας να παραμείνουν στο βέλτιστο εύρος.

ηλεκτρονική διαχείριση θερμοκηπίου

Η AS Geotechnology, όντας από τις πρώτες εταιρίες στον χώρο που έφεραν στον Έλληνα καλλιεργητή λύσεις αυτομάτου ελέγχου, μπορεί και προσφέρει τις ιδανικότερες και πλέον σύγχρονες λύσεις για τις Ελληνικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες και το Ελληνικό κλίμα.

Οι λύσεις που προσφέρει η AS Geotechnology χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, σε λύσεις «Μικρής Κλίμακας» και «Μεσαίας-Μεγάλης Κλίμακας».

Οι 2 κατηγορίες αυτές έχουν οριστεί σε συνάρτηση των καλλιεργητικών απαιτήσεων, των κλιματολογικών συνθηκών και του πλήθους των συστημάτων και εξοπλισμών του θερμοκηπίου. Το μέγεθος της μονάδας, σε έκταση, δεν αποτελεί αναγκαστικά το μέτρο διαχωρισμού σε Μικρή Μεσαία ή μεγάλη Κλίμακα.

1. Λύσεις Για Μικρής Κλίμακας Καλλιέργειες

Οι παρακάτω σειρές αποτελούν μια απλή και αξιόπιστη λύση ελέγχου συστημάτων και συνθηκών, με τη χρήση αυτόνομων μονάδων, ανάλογες των απαιτήσεων.

Οι μονάδες ελέγχου αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο κλίματος και συνθηκών εκτός από θερμοκήπια, σε ριζοτήρια και θαλάμους προβλαστισης.

Αυτόνομες Μονάδες Ελέγχου Θέρμανσης – Σειρά HP1*

Αποκλειστικά για την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, με επιλογές ελεγκτών για:

 • Έλεγχο έως 2 θερμαντικών μονάδων
 • Θερμοστατικός Έλεγχος έως 2 ζωνών
 • Δυνατότητα Alarm
 • Δυνατότητα Καταγραφής μέγιστης ελάχιστης θερμοκρασίας

Αυτόνομες Μονάδες Ελέγχου Παραθύρων (Φυσικός Αερισμός) – Σειρά HP2*

Για τον γραμμικό έλεγχο Παραθύρων σε μία ζώνη με βάση την θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.

Μονάδα προστασίας από Θύελλες – Σειρά HP3*

Η μονάδα αυτή αποτελεί μια δικλείδα ασφάλειας για το θερμοκήπιο, κλείνοντας τα παράθυρα σε περίπτωση που ανιχνευτούν άνεμοι μεγάλης έντασης.

Αυτόνομες Μονάδες Ελέγχου Θερμοκρασίας – Σειρά HP4*

Η μονάδα αυτή πραγματοποιεί ρύθμιση της θερμοκρασίας ελέγχοντας το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα εξαναγκασμένου δροσισμού (υγρής παρειάς fan and pad).

 • Έλεγχος συστήματος θέρμανσης
 • Έλεγχος Αντλίας Δροσισμού
 • Έλεγχος Ανεμιστήρων Δροσισμού σε 4 ομάδες
 • Δυνατότητα ελέγχου σε έως και 4 ζώνες

Αυτόνομη Μονάδα Ελέγχου Σχετικής Υγρασίας – Σειρά HP5*

Οι μονάδες της σειράς αυτής είναι σχεδιασμένες για τον έλεγχο συστημάτων ύγρανσης θερμοκηπίων, ριζοτηρίων και προβλαστηρίων.

Με το έλεγχο είτε υγραντήρων, σε κλειστούς θαλάμους, είτε συστημάτων υδρονέφωσης (Fog-Misting), όπου στην περίπτωση αυτή μπορεί να ρυθμιστεί και η θερμοκρασία του χώρου, μέσω του δροσισμού που επιτυγχάνει ταυτόχρονα το σύστημα fog.

2. Λύσεις Για Μεσαίας και Μεγάλης Κλίμακας Καλλιέργειες

Έξυπνος Έλεγχος

Με εκτεταμένες δυνατότητες συγχρονισμένου ελέγχου όλων των συστημάτων του θερμοκηπίου, ο οι λύσεις ολοκληρωμένων ψηφιακών ελεγκτών παρέχουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των συνθηκών της καλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως

 • Εσωτερική και εξωτερική σχετική υγρασία
 • Θερμοκρασία
 • Ηλιακή ακτινοβολία
 • Διεύθυνση και ένταση ανέμων
 • Ύπαρξη Βροχής και Ποσότητα

αξιοποιούνται οι PID ελεγκτές, οι εκτεταμένες δυνατότητες προγραμματισμού καθώς και η ευρείες δυνατότητες διασύνδεσης με έξυπνες συσκευές και πλατφόρμες απομακρυσμένου ελέγχου, προκειμένου να δημιουργηθούν σενάρια προληπτικών και πραγματικού χρόνου ενεργειών για την διατήρηση των κλιματολογικών συνθηκών εντός του βέλτιστου εύρους.

Προστασία

Με την συνεχή παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών, οι εξελιγμένοι ελεγκτές προλαμβάνουν καταστροφικές ζημίες στη καλλιέργεια αλλά και στη κατασκευή του θερμοκηπίου, που μπορεί να προκληθούν από θύελλες, παγετό, βροχόπτωση ή έντονη χιονόπτωση.

Έλεγχος Συστημάτων

Παράθυρα Οροφής και Πλευρικά

 • Έλεγχος βάση θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας
 • Αναγνώριση προσήνεμου και υπήνεμου παραθύρου
 • Ρύθμιση επιρροής από την θέση την κουρτίνας σκίασης/εξοικ. Ενέργειας
 • Ρύθμιση επιρροής από σύστημα δροσισμού υγρής παρειάς

Κουρτίνα Σκίασης και Εξοικονόμησης ενέργειας

 • Έλεγχος βάση υγρασίας θερμοκρασίας έσω και έξω και βάση ηλιακής ακτινοβολίας
 • Ξεχωριστές ρυθμίσεις για σκίαση και εξοικονόμηση ενέργειας

Σύστημα Υδρονέφωσης
Για δροσισμό και ρύθμιση σχετικής υγρασίας

 • Έλεγχος βάση θερμοκρασίας και υγρασίας
 • 3 περίοδοι λειτουργίας
 • Πολλαπλά συστήματα υδρονέφωσης

Σύστημα Θέρμανσης

 • Δυνατότητα ελέγχου αερολέβητα, λέβητα ζεστού νερού, αερόθερμων ζεστού νερού, βάνας μίξης ζεστού νερού και κυκλοφορητή ζεστού νερού.
 • Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης με επιρροή από την ηλιακή ακτινοβολία
 • Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού με επιρροή από την ηλιακή ακτινοβολία, την εξωτερική θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου
 • Λειτουργία αφύγρανσης
 • Πρόγραμμα συντήρησης κυκλοφορητή

Ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας

 • Έλεγχος βάση υγρασίας, θερμοκρασίας, θέσης κουρτίνας, κατάσταση υδρονέφωσης και θέρμανσης.

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική πρόταση

Το κάθε θερμοκήπιο αποτελεί μία εντελώς εξατομικευμένη μελέτη, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και την μελέτη του δικού σας θερμοκηπίου επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πεισιστράτου 3, ΤΚ 136 78, Αχαρνές

210 2849526

info@geotechnology.gr

Στείλτε μας ένα μήνυμα