Κεφαλές Λίπανσης

Εξοπλισμός > Λίπανση > Κεφαλές Λίπανσης

Ανάλογα του μεγέθους και των απαιτήσεων της καλλιέργειας, στην geotechnology προσφέρουμε λύσεις, πλήρως προσαρμόσιμες στις απαιτήσεις του παραγωγού.

Οι λύσεις που εξελίσσουμε είναι κυρίως εξαρτώμενες από το μέγεθος της παραγωγής αλλά και τις απαιτήσεις σε εξιδεικευμένες λιπάνσεις.

1. Κεφαλές λίπανσης Σειράς 660

Σύστημα αυτόματης άρδευσης και λίπανσης της σειράς Aquamaster 660, λύση που περιλαμβάνει κεφαλή λίπανσης, ηλεκτρονικό ελεγκτή, ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου και αντλία, όλα σε ένα Compact πακέτο, για ΄μικρές έως μεσαίας κλίμακας εφαρμογές, ή για εφαρμογές όπου η χωροταξία του αντλιοστασίου είναι περιορισμένη.

Ιδανική λύση για καλλιέργειες υπαίθριες και Θερμοκηπιακές.

Κεφαλή Λίπανσης

Άρδευση

 • Άρδευση σε τομείς με έλεγχο ηλεκτροβανών, αυτόματα ή χειροκίνητα
 • Δυνατότητα χειρισμού έως 2 κύριων αντλιών, αυτόματα ή χειροκίνητα
 • Μανόμετρα γλυκερίνης στην παροχή

Λίπανση

 • Έως 3 λιπάσματα και ένα οξύ
 • Βαλβίδες βεντούρι με παροχές ανάλογες των αναγκών
 • Ροόμετρα λιπασμάτων/οξέος με ένδειξη ροής με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης
 • Χειρισμός αναδευτήρα αυτόματα ή χειροκίνητα
 • Αναμονές για αισθητήρια γραμμής PH και EC

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής

Δυνατότητες

 • Αυτόματη ρύθμιση PH και EC
 • 16 προγράμματα άρδευσης/λίπανσης
 • Ταυτόχρονη άρδευση τομέων
 • Πλήρης διαχείριση άρδευσης, χρονικά ή βάση όγκου νερού(απαιτείται μετρητής παροχής)
 • Διαχείριση φαρμάκου
 • Επιλογή ποσοτήτων λιπασμάτων με η χωρίς ρύθμιση EC/Ph
 • Ξεχωριστά προγράμματα άρδευσης πριν και μετά τη λίπανση
 • Διαχείριση έως 2 αντλιών άρδευσης με δυνατότητα ανάθεσης σε τομείς
 • Αυτόματος έλεγχος ανάδευσης
 • Ρουτίνα αυτόματου Καθαρισμού φίλτρων (έως 9)
 • Δυνατότητα διαχείρισης συστήματος υδρονέφωσης για διαφυλλική λίπανση ή για έλεγχο κλίματος

Χαρακτηριστικά

 • 10 έξοδοι διαχείρισης (Αντλίες, Ανάδευση, Alarm, Ηλεκτροβάνες τομέων)
 • 6 Αναλογικές είσοδοι (Αισθητηρια EC, PH, Εδάφους κτλ)
 • 10 Ψηφιακές είσοδοι για σταθμούς απομακρυσμένου ελέγχου και επίβλεψης
 • Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής Smartphone και διαδικτυακής πλατφόρμας
 • Λειτουργία με 220Vac ή 12Vdc
 • Έξοδοι 12Vdc & 24Vac

2. Κεφαλές Λίπανσης Σειράς 1220

Λύση συστήματος αυτόματης άρδευσης και λίπανσης της σειράς Aquamaster 1220, που περιλαμβάνει κεφαλή λίπανσης, ηλεκτρονικό ελεγκτή, ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου και αντλία, όλα σε ένα πακέτο με χρηστικό πάγκο εργασίας, σε ανοξείδωτη βάση με θέση για 2 αντλίες (1 κύρια και 1 βοηθητική).

Για μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας εφαρμογές, Ιδανική λύση για καλλιέργειες υπαίθριες, Θερμοκηπιακές υδροπονίας αλλά και συμβατικές.

Κεφαλή Λίπανσης

Άρδευση

 • Άρδευση σε τομείς με έλεγχο ηλεκτροβανών, αυτόματα ή χειροκίνητα
 • Δυνατότητα χειρισμού έως 2 κύριων αντλιών, αυτόματα ή χειροκίνητα
 • Μανόμετρα γλυκερίνης

Λίπανση

 • 4 λιπάσματα και ένα οξύ
 • Βαλβίδες βεντούρι 400 l/h
 • Ροόμετρα λιπασμάτων/οξέος με ένδειξη ροής με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης
 • Χειρισμός αναδευτήρα αυτόματα ή χειροκίνητα
 • Αναμονές για αισθητήρια γραμμής PH και EC

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής

Δυνατότητες

 • Αυτόματη ρύθμιση PH και EC
 • 16 προγράμματα άρδευσης/λίπανσης
 • Ταυτόχρονη άρδευση τομέων
 • Πλήρης διαχείριση άρδευσης, χρονικά ή βάση όγκου νερού(απαιτείται μετρητής παροχής)
 • Διαχείριση φαρμάκου
 • Επιλογή ποσοτήτων λιπασμάτων με η χωρίς ρύθμιση EC/Ph
 • Ξεχωριστά προγράμματα άρδευσης πριν και μετά τη λίπανση
 • Διαχείριση έως 2 αντλιών άρδευσης με δυνατότητα ανάθεσης σε τομείς
 • Αυτόματος έλεγχος ανάδευσης
 • Ρουτίνα αυτόματου Καθαρισμού φίλτρων (έως 9)
 • Δυνατότητα διαχείρισης συστήματος υδρονέφωσης για διαφυλλική λίπανση ή για έλεγχο κλίματος

Χαρακτηριστικά

 • 20 έξοδοι διαχείρισης (Αντλίες, Ανάδευση, Alarm, Ηλεκτροβάνες τομέων)
 • 6 Αναλογικές είσοδοι (Αισθητηρια EC, PH, Εδάφους κτλ)
 • 10 Ψηφιακές είσοδοι για σταθμούς απομακρυσμένου ελέγχου και επίβλεψης
 • Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής Smartphone και διαδικτυακής πλατφόρμας
 • Λειτουργία με 220Vac ή 12Vdc
 • Έξοδοι 12Vdc & 24Vac

3. Επιπρόσθετες Δυνατότητες κεφαλών Λίπανσης Aquamaster

 • Διασύνδεση με GPRS και ειδοποιήσεις με SMS
 • Διασύνδεση στο δίκτυο μέσω Wi-Fi
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης
 • Άρδευση με σύστημα ενέργειας συνδεδεμένο με φωτοβολταϊκά πάνελ, Η/Ζ και κεντρικό δίκτυο ταυτόχρονα (hybrid) ή αυτόνομα.
 • Μίξη 2 παροχών νερού και ρύθμιση EC για παροχές με διαφορετική αλατότητα (πχ γεώτρηση και δίκτυο)
 • Απομακρυσμένοι σταθμοί διαχείρισης ηλεκτροβανών και λήψης δεδομένων από αισθητήρες εδάφους. Κάλυψη 2500 μέτρων, ανάλογα του ανάγλυφου

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική πρόταση

Το κάθε θερμοκήπιο αποτελεί μία εντελώς εξατομικευμένη μελέτη, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και την μελέτη του δικού σας θερμοκηπίου επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πεισιστράτου 3, ΤΚ 136 78, Αχαρνές

210 2849526

info@geotechnology.gr

Στείλτε μας ένα μήνυμα