Θέρμανση Θερμοκηπίου

Εξοπλισμός > Διαμόρφωση Κλίματος > Θέρμανση Θερμοκηπίου

Η Geotechnology παρέχει υπηρεσίες μελέτης σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων συστημάτων για τη θέρμανση θερμοκηπίου.

Τα συστήματα θέρμανσης σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες θέρμανσης της εκάστοτε εγκατάστασης και μπορούν να λειτουργούν με χρήση αερίων, υγρών ή στέρεών καυσίμων.

Οι επιλογές σε συστήματα θέρμανσης:

 • Θέρμανση με ζεστό αέρα
 • Θέρμανση ζεστού νερού
 • Συνδυασμένα συστήματα με χρήση ζεστού νερού και αξονικών αερόθερμων.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης περιλαμβάνουν, ανάλογα με τον τύπο τα παρακάτω

Θέρμανση με ζεστό αέρα:

 • Αερολέβητα και καυστήρα
 • Τροφοδοσία καυσίμων (Αγωγοί, τροφοδότες στερεών καυσίμων κτλ)
 • Σιλό, δεξαμενές lpg ή υγρών καυσίμων
 • Διανομή αέρα θέρμανσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου εσωτερικά του θερμοκηπίου
 • Αυτοματισμούς ελέγχου καυστήρων και κλίματος
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πίνακες

Θέρμανση με ζεστό νερό:

 • Λέβητα και καυστήρα
 • Τροφοδοσία καυσίμων (Αγωγοί, τροφοδότες στερεών καυσίμων κτλ)
 • Σιλό, δεξαμενές καυσίμων (lpg ή υγρών)
 • Αγωγούς διανομής ζεστού νερού
 • Κυκλοφορητές και εξοπλισμό αντλιοστασίου (Πολύοδες βάνες, κολεκτέρ, κτλ)
 • Μονάδες ελέγχου καυστήρων αντλιοστασίου
 • Αυτοματισμός ελέγχου θερμοκρασίας ή κλίματος
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πίνακες

Συνδυασμένα συστήματα με χρήση ζεστού νερού και βιομηχανικών αξονικών αερόθερμων:

 • Λέβητα και καυστήρα
 • Αξονικά αερόθερμα.
 • Τροφοδοσία καυσίμων (Αγωγοί, τροφοδότες στερεών καυσίμων κτλ)
 • Σιλό, δεξαμενές καυσίμων (lpg ή υγρών)
 • Αγωγούς διανομής ζεστού νερού στο θερμοκήπιο
 • Αγωγούς διανομής ζεστού νερού στα Αερόθερμα
 • Κυκλοφορητές και εξοπλισμό αντλιοστασίου (Πολύοδες βάνες, κολεκτέρ, κτλ)
 • Μονάδες ελέγχου καυστήρων αντλιοστασίου και αερόθερμων
 • Αυτοματισμός ελέγχου θερμοκρασίας ή κλίματος
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πίνακες

Συνεργαζόμενοι με του μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς αλλά και Ελληνικούς οίκους, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε συστήματα με δυναμική από 200.000kcal έως και με δυνατότητα άνω των 1.000.000Kcal ανά μονάδα θέρμανσης.

Για ειδικές εφαρμογές, όπου οι τυποποιημένες λύσεις δε παρέχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ή δεν αποτελούν τη βέλτιστη λύση, υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένων κατασκευών και λύσεων.

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική πρόταση

Το κάθε θερμοκήπιο αποτελεί μία εντελώς εξατομικευμένη μελέτη, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και την μελέτη του δικού σας θερμοκηπίου επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πεισιστράτου 3, ΤΚ 136 78, Αχαρνές

210 2849526

info@geotechnology.gr

Στείλτε μας ένα μήνυμα