Υδροπονία

Εξοπλισμός > Υδροπονία > Υδροπονία

Υδροπονικές καλλιέργειες

Οι υδροπονικές καλλιέργειες θερμοκηπίου αποτελούν την πλέον σύγχρονη μεθοδο αφού μας παρέχει τη δυνατότητα του απόλυτου ελέγχου των θρεπτικών στοιχέιων που παρέχοντε στα φυτά καθός και μεγάλη προστασία απο ασθένιες και ζηζάνια. Χρησημοποιόντας την τεχνική της υδροπονίας μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις καλλιέργειας.

Η τεχνική της υδροπονίας μπορέι να έιναι έιτε ανοικτή, όπου το θρεπτικό διάλυμα μετά την άρδευση απορέει στο έδαφος, είτε κλειστή, όπου το θρεπτικό δύάλυμα ανακυκλώνεται και επαναχρησημοποιήται, μετά απο απολύμανση και εμπλουτισμό.

Τυπικά Συστήματα

Τα τυπικά συστήματα υδροπονίας που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για τους πελάτες μας είναι επι το πλέιστον ανοιχτά, αδρανούς υποστρώματος, λόγο χαμηλότερου επενδυτικού κόστους, ενώ υπάρχουν και υλοποιήσεις κλειστού κυκλώματος που ξεχωρήζουν, είτε με τη χρήση αδρανους υποστρωματος έιτε με την εφαρμογή λεπτού στρώματος θρεπτκού (NFT).

Μία τυπική εγκατάσταση υδροπονίας περιλαμβάνει,

 • Κεφαλή άρδευσης-λίπανσης
 • Ηλεκτρονικό ελεγκτή λίπανσης-άρδευσης
 • Υδρορροές Υδροπονίας
 • Υπόστρωμα Υδροπονίας
 • Δεξαμενές νερού, θρεπτικών και διαλυμάτων
 • Σταλάκτες και λόγχες υδροπονίας
 • Υφάσμα εδαφοκάλυψης

Σε κάθε περίπτωση, η Geotechnology διαθέτει την τεχνογνοσία, τα υλικά, τα συστήματα αλλα και τους επιστημονικούς συνεργάτες προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει όχι μόνο μια επιτυχημένη υλοποίηση αλλα και εκτεταμένη καθοδήγηση για την έναρξη μιας αποδοτικής καλλιέργειας.

Κεφαλή Άρδευσης - Λίπανσης

Άρδευση

 • Άρδευση σε τομείς
 • Έλεγχος/Χειρισμός αντλιών
 • Έλεγχος ηλεκτροβανών τομέων
 • Έλεγχος πίεσης Άρδευσης

Λίπανση

 • Από 2 έως 6 λιπάσματα ένα οξύ και μία φυτοπροστασία
 • Βαλβίδες βεντούρι από 250l/h έως 3000l/h
 • Ροόμετρα λιπασμάτων/οξέος με ένδειξη ροής με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης
 • Χειρισμός ανάδευσης λιπασμάτων
 • Επιλογή για παρακολούθηση PH και αγωγιμότητας (EC)

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής

Δυνατότητες

 • Αυτόματη ρύθμιση PH και EC
 • Πολλαπλά προγράμματα άρδευσης/λίπανσης
 • Πλήρης διαχείριση άρδευσης, χρονικά ή βάση όγκου
 • Διαχείριση φυτοπροστασίας
 • Ρύθμιση ποσοτήτων λιπασμάτων με η χωρίς ρύθμιση EC/Ph
 • Δυνατότητα διαχείρισης συστήματος υδρονέφωσης για διαφυλλική λίπανση, φυτοπροστασία ή για έλεγχο σχετικής υγρασίας
 • Διαχείριση άρδευσης με χρήση πολυπαραμετρικών αισθητήρων εδάφους (Υγρασία εδάφους, PH, EC, TDS, Θερμ. κ.ο.κ)
 • Διαχείριση άρδευσης βάση μετεωρολογικών συνθηκών
 • Ασύρματο δίκτυο μονάδων επικοινωνίας για παρακολούθηση αισθητήρων και ενεργοποίηση ηλεκτροβανών με εμβέλεια από 800 έως και 1600μ
 • Πλήρης έλεγχος και παραμετροποίηση μέσω εφαρμογής και διαδικτυακής πλατφόρμας.

Υδρορροές Υδροπονίας

Οι υδρορροές μας κατασκευάζονται απο γαλβανισμένο ατσαλι και είναι ειδικά διαμορφωμένες με επιφανιακή πλαστικοποίηση.

Η εγκατάστασή ου μπορέι να πραγματοποιηθέι,

 • Απευθείας στο έδαφος
 • Σε βάσεις για ανυψωμένη τοποθέτηση στο έδαφος
 • Κρεμαστές από τον σκελετό του θερμοκηπίου

Υποστρώματα Υδροπονίας

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση ποιότητας των υποστρωμάτων, για τη διαφύλαξη της καλλιέργειας από ασθένειες, ζιζάνια αλλά και για την βέλτιστη απόδοση, προσφέρουμε μόνο υποστρώματα πιστοποιημένης ποιότητας από επώνυμους προμηθευτές.

Τα υποστρώματα είναι διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις ενώ τα ποιο διαδεδομένα υλικά είναι,

 • Πετροβάμβακας
 • Περλίτη/Βερμικουλιτής
 • Τύρφη
 • Κοκκόχωμα (Κοκοφοίνικας)

Τα υποστρώματα μπορούν να παραδοθούν προετοιμασμένα και έτοιμα για φύτευση (Washed & Buffered).

Δεξαμενές Υδροπονίας

Οι δεξαμενές σε μία υδροπονική καλλιέργεια είναι απαραίτητες για την αποταμίευση,

 • Νερού άρδευσης
 • Πυκνών διαλυμάτων
 • Έτοιμων θρεπτικών Διαλυμάτων
 • Οξέων

Ενώ στις περιπτώσεις κλειστού συστήματος υδροπονίας ή NFT, υπάρχουν και δεξαμενές για την διαχείριση του νερού από ανακύκλωση καθώς και του νερού από απολύμανση (Εφόσον υπάρχει).

Οι δεξαμενές έως 2.000 λίτρα είναι συνήθως πλαστικές (Πολυαιθυλενίου), ενώ για μεγαλύτερες χωρητικότητες χρησιμοποιούνται μεταλλικές, με την κατάλληλη επένδυση (μουσαμά).

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική πρόταση

Το κάθε θερμοκήπιο αποτελεί μία εντελώς εξατομικευμένη μελέτη, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και την μελέτη του δικού σας θερμοκηπίου επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πεισιστράτου 3, ΤΚ 136 78, Αχαρνές

210 2849526

info@geotechnology.gr

Στείλτε μας ένα μήνυμα