Σχεδιασμός & Μελέτη Θερμοκηπίου

Στην Geotechnology, η προσέγγιση του κάθε έργου είτε αυτό είναι ολοκληρωμένου σχεδιασμού (Turnkey), είτε μερικού εξοπλισμού, είτε βελτίωσης, βασίζεται σε 3 πυλώνες, πάνω στους οποίους πραγματοποιείται προκαταρκτική διερεύνηση, ο σχεδιασμός, η μελέτη θερμοκηπίου και τέλος η υλοποίηση του Έργου.

Καλλιεργητής

Για την Geotechnology, ο Καλλιεργητής έρχεται πάντα πρώτος, με στόχο τη διαφάνεια και την αμοιβαία συμφωνία, πραγματοποιούμε πάντοτε κάθε βήμα, από τον σχεδιασμό και τη μελέτη θερμοκηπίου έως και την υλοποίηση, μαζί με τον Καλλιεργητή.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο στάδιο του σχεδιασμού, εξίσου βασική είναι και η πραγματοποίηση διερεύνησης αναγκών του Πελάτη/Καλλιεργητή, έχοντας σαν βασικό γνώμονα την απόλυτη ικανοποίησή και την βέλτιστη απόδοση, οι λύσεις που προτείνουμε είναι ευθυγραμμισμένες με τα διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη, την μέγιστη λειτουργικότητα και τη σιγουριά που εξασφαλίζει η μακροχρόνια αξιοπιστία.

κηπευτικά ντομάτες καλλιέργεια

Καλλιέργεια

Μέσα από την πολυετή μας εμπειρία, είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της καλλιέργειας κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη του θερμοκηπίου.

Οι λύσεις που προτείνουμε είναι πάντοτε δοκιμασμένες και ακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις, έχοντας άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία των πρωτοπόρων βιομηχανιών στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Μελέτη Θερμοκηπίου

Συνθήκες Καλλιέργειας

Οι επικρατούσες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του εξοπλισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές, έως και στην στρατηγική υλοποίησης του έργου.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς, να προηγηθεί σχετική μελέτη θερμοκηπίου προκειμένου διασφαλιστεί όχι μόνο η καλλιέργεια αλλά και η ακεραιότητα του εξοπλισμού, σε βάθος χρόνου.

Υλοποίηση

Μετά την αρχική φάση της διερεύνησης και του σχεδιασμού του έργου, παραδίδονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές, οι προτάσεις σχεδιασμού, το πλάνο υλοποίησης του έργου καθώς και ενδελεχείς οικονομοτεχνική μελέτη.

Κατόπιν συμφωνίας της πρώτης φάσης, έπεται η ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού, με αναλυτικά σχέδια υποδομής, τεχνικά σχέδια του θερμοκηπίου, των συστημάτων και υποσυστημάτων καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Κατά την υλοποίηση, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Geotechnology, παρέχουν συνεχή παρακολούθηση, συντονισμό συνεργείων και ενημέρωση, διασφαλίζοντας έτσι την ευθυγράμμιση της υλοποίησης του έργου με τον αρχικό σχεδιασμό και μελέτη, τόσο σε ποιοτικά όσο και σε χρονικά πρότυπα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πεισιστράτου 3, ΤΚ 136 78, Αχαρνές

210 2849526

info@geotechnology.gr

Στείλτε μας ένα μήνυμα